Servicebureau

Servicebureau voor de agrarische sector
De WLTO en het Gewest Kop van Noord-Holland gaan inventariseren hoe ze met een Servicebureau de agrarische sector het beste kunnen adviseren over technische en bouwkundige aanpassingen in het bedrijf. Het doel is om u financieel meer te laten profiteren van maatregelen waarmee u efficiënter om gaat met grondstoffen, energie, water en afval.Het haalbaarheidsonderzoek zal in het voorjaar 2005 worden afgerond. Als het resultaat positief is dan wordt het onderzoek afgesloten met het ondertekenen van verklaringen voor een samenwerkingsdeelname door de toeleveranciers zoals aannemers, installateurs, loodgieters, elektriciens, technische en financiële adviseurs en banken. Het Servicebureau voorziet deze toeleveranciers van kennis over energiezuinige en waterbesparende maatregelen zodat zij u een compleet technisch en bouwkundig advies kunnen geven. Het Servicebureau kan u ook helpen bij het aanvragen van subsidies die beschikbaar zijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen bij (ver)bouw van bedrijfsgebouwen.
Het onderzoek voor het oprichten van een Servicebureau wordt mogelijk gemaakt door subsidieprogramma´s van Leader+ en Kop & Munt en door de provincie Noord-Holland.

Na oprichting van het Servicebureau zal dit een goede aanvulling bieden op de informatie die al te vinden is op deze website “Duurzaam Ondernemen op het Erf”.

Leader+, Europees geld
Het Europese subsidieprogramma Leader+ loopt tot 2006 en heeft een totaalbudget van € 5,5 miljoen om in de Kop van Noord-Holland te investeren. Innovatieve projecten die plattelandsgemeenten vitaal houden, komen in aanmerking voor een Leader+ bijdrage. De voorkeur gaat uit naar het steunen van plannen en projecten die ontwikkeld zijn door de eigen bevolking.

Behalve met geld helpt Leader+ ook bij het zoeken naar samenwerkende partijen en specifieke kennis.

Voor meer informatie surf naar www.leader-plus.org