Travel

Duurzaamheid
in de openbare
ruimte

Duurzaamheid en ambitiewebsessies

Milieuwinst staat voor een duurzame openbare ruimte. En dat het nodig is om hiermee aan de slag te gaan kunnen we niet meer ontkennen. De aarde warmt op door ons toe doen en de gevolgen zijn groot. En hoewel we het verleden niet meer kunnen veranderen schrijven we wel onze eigen toekomst! En die kunnen we positief in, zolang we ons blijven inzetten voor een duurzamere wereld.

Maar wat is nou eigenlijk duurzaam?

Vele zeggen nog steeds duurzaamheid is een ‘ container’ begrip. En dat is het eigenlijk ook, omdat het ontzettend veel omvat. Omdat het zo veel is, is het ook lastig om mee te starten. Want zoals we het altijd al deden is zoveel makkelijker en vertrouwd. We weten nu precies wat we in huis halen, hoe lang iets mee gaat, hoe we het moeten beheren en wat het kost. Maar dat het ook anders kan hoeft niet altijd duurder of moeilijker toe te passen te zijn. Ik kan je hiermee helpen.

Hoe passen we duurzaamheid toe in de openbare ruimte?

De aanpak duurzaam GWW is een werkwijze die in 6 stappen kan helpen bij het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten waarbij duurzamer te werk wordt gegaan. 

Een hele belangrijke tool volgens deze aanpak is het Ambitieweb. In dit web worden 12 thema’s beschreven en deze maken het ‘ containerbegrip’ ineens heel helder.

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze ambitiewebsessies voor diverse projecten. Uit deze sessies wordt duidelijk waar we de ambities in een bepaald project kunnen leggen en hoe hoog die ambities ingezet worden.
Ambitieweb
Project Start Up PSU

Projectbegeleiding

Een project organiseren en zorgen dat het resultaat wat voor ogen is er komt… Het lijkt misschien makkelijk, maar dat is het niet altijd. Wat grotere en complexe projecten vragen om een zorgvuldige aanpak en aandacht. Een PSU (Project Start Up) is hiervoor een uitstekende methode.
Hiermee halen we snel naar boven wat de definitie van een project is waarbij commitment wordt gecreëerd met het gehele project team.  En nog belangrijker is dat het een gedragen plan is door de mensen die een rol hebben in het succes van het project.
Contact

Voor al uw vragen mail naar