Welkom

INFORMATIE OVER MILIEU & WINST

“Milieu & Winst” is op 1 januari 2000 gestart als permanente informatiebron voor de praktische toepassing van schoner produceren maatregelen in het Nederlandse taalgebied. Om te beginnen zijn vijf bedrijfstakken op het net gezet en daar worden voortdurend nieuwe aan toegevoegd. Ook als een bedrijf nog niet tot de genoemde sectoren behoort valt er heel wat te halen op de site, want veel opties zijn algemeen toepasbaar.

De site draagt ideeën aan om milieuverbeteringen, energie- en waterbesparing binnen bedrijven en organisaties tot stand te brengen, en veel van die ideeën leveren ook nog eens geld op. De informatie is dus nuttig voor milieucoördinatoren van bedrijven, maar ook voor vergunningverleners, adviseurs, studenten, enz.

schoner

Aan Nederlandse kant is “Milieu & Winst” een initiatief van de Afval Preventie Teams (APT’s) van de provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil) en BECO Groep. Het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken steunen het project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met betrokken branche- en andere organisaties (zoals BOVAG, CBM, RECRON, SBR en de Vereniging GEBRA). Andere organisaties (zoals de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, de Milieudienst Noord-West Utrecht, het voormalige Schoner Produceren Voorlichting & Doorlichting Programma en gemeenten) steunen Milieu & Winst op ad-hoc basis. De site wordt onderhouden en uitgebouwd door InfoMil en BECO.

Met partijen in Vlaanderen is een samenwerking opgezet waarbij gebruik gemaakt wordt van een gemeenschappelijke database van maatregelen en voorbeelden, die toegankelijk gemaakt worden via onafhankelijke sites (aan Belgische zijde is dit www.milieuwinst.be). In Vlaanderen wordt de informatie inhoudelijk beheerd door het STIP (Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van Afval en Emissies) van OVAM. De informatica-technische ondersteuning van de gezamenlijke database is in handen van VITO/EMIS.

Sluit je aan

Graag horen we van je als je zelf of je organisatie op enigerlei wijze betrokken wil zijn bij de Milieu & Winst site. Mocht je werken aan een project op het gebied van afval- en emissiepreventie, dan is het interessant om te zien of de resultaten van het project (mede) toegankelijk gemaakt kunnen worden via Milieu & Winst. Ook is het mogelijk om de site (of een specifiek onderdeel ervan) te sponsoren, ter ondersteuning van lokale projecten, of een on-line voorlichtingssessie “Milieu & Winst” te organiseren binnen je organisatie. Laat het maar weten op info@milieuwinst.nl. Suggesties zijn ook altijd welkom op hetzelfde adres.

schoner2

Verspreiding

De “Milieu & Winst” site is vrij toegankelijk en het wordt zeer op prijs gesteld als je de gepresenteerde informatie zoveel mogelijk helpt verspreiden. Om dit gemakkelijker te maken is bij de schoner produceren opties de mogelijkheid “stuur deze optie door” toegevoegd. Schroom dus niet om de informatie te printen, te kopiëren, door te sturen of te publiceren! Wel graag de bron even vermelden. Ook een link vanaf je eigen web site stellen we zeer op prijs. Klik hier voor instructies.

Een goede manier om je contacten van het bestaan van Milieu & Winst op de hoogte te stellen is om de volgende boodschap op te nemen in je automatische handtekening onder een email:

Leveren milieumaatregelen geld op?